Reklama
 
Blog | Jiří Papoušek

Předvolební Žebříček Klimatické Prozíravosti a Moudrosti

Najdu v dnešní politice aspoň někoho s trochu klimaticky smysluplným politickým programem???

Mám průběžně pocit, že my –  Česko,  ač nevelké a nelidnaté –   bychom  taky mohli udělat něco pořádného pro zachování aspoň jakž takž použitelného klimatu.  Konec konců, je to i naše klima, naše planeta, že…

Museli bychom ovšem mít energii, chuť a kuráž  a  také (nebo možná především) bychom  museli mít chytré a  kurážné politiky. Teoreticky by se takoví lidé měli hledat a dosazovat na správná místa právě  teď, neboli ve volbách.  A já  jsem se pokusil k tomu procesu přispět tím, že jsem přečetl   programy jednotlivých stran, s cílem sestavit svůj vlastní  žebříček klimatické prozíravosti, chytrosti a moudrosti v  českém stranickém politickém spektru.

Po přečtení a zvážení jsem sestavil tuto tabulku

  1. ………………………………………Zelení
  2. ………………………………………Top 09
  3. …….………………………………..Ano

4.-5.-6. ………………………………Lidovci, Piráti, KSČM

  1. ……………………………………….ČSSD
  2. …………………………………….…ODS
  3. ……………………………………….SPO
  4. ……………………………………….Svobodní

 

Zkusím říci, proč mi to vyšlo zrovna takto. Postupuji tabulkou

zdola nahoru.

Proč jsou dole  Svobodní a SPO? S trochou nadsázky by se asi dalo říci, že SPO si nevšimla, že probíhá globální oteplování a jaké to přináší následky, kdežto Svobodní si toho všimli, ale z důvodů vlastní ideologie se chystají situaci dále zhoršovat. Svobodní například v  programu píší toto:  „Svobodní odmítají ideologické pojetí ochrany životního prostředí (…)pro které jsou typické  předsudky vůči kysličníku uhličitému, plynu, který vydechujeme a který rostliny absorbují.“ O kousek dál nám ještě jednou zopakují, že by se nemělo bojovat s  kysličníkem  uhličitým, jelikož je „přirozenou součástí přírody.“

Svobodní si zjevně neuvědomují,  že i  třeba i  taková voda, která je naprosto skvělou a přirozenou součástí přírody, když je jí PŘÍLIŠ, (říká se takové situaci povodeň), není žádoucí. A přesně totéž platí pro CO2 ve vzduchu.

Pokud jde o  SPO. Ti výslovně  slibují zachování výroby elektřiny z fosilních paliv (!!!) a přitom říkají, že v   V oblasti adaptace na změny klimatu  (SPO) zabrání plýtvání.“ Takže pokud tomu dobře rozumím, podle SPO se klima mění, oni  (SPO) proti tomu dělat nic nebudou, naopak, budou dál podporovat uhlí, pak ale  dohlídnou, aby se neutrácelo moc za odstraňování škod.  Asi doufají, že příroda přimhouří  oko, a udělá ty škody tak nějak  spíše pomenší.

Spíše u dna  žebříčku  mi vyšla  i ODS, která více či méně  problém globálního oteplování jako by také nezaregistrovala (což ovšem dost dobře  nelze, s čestným předsedou V.Klausem), a tudíž se jím nezabývá.

O kousek výš nad  ODS je skupina klimaticky nevýrazných  stran.  Je to takový

nemastný a neslaný

prostředek tabulky. Buď skoro nic  nenavrhují, anebo to navrhují tak, aby se vlk energetické revoluce  nažral, a koza uhlobaronů  aby přitom zůstala celá. Hlavně aby si někdo nemyslel, že  za jejich působení ve vládě by se energie zdražovaly nebo že by (probůh!!)  někdo od někoho vůbec něco chtěl.

Například lidovci říkají, že  by podpořili fotovoltaiku na střechách zemědělských budov a  taky říkají, že podpoří elektromobilitu a skladování elektřiny v bateriích elektromobilů, což je zajímavá technická představa, která míří k lepšímu využití obnovitelných zdrojů.  Bohužel  z hlediska potřeb změn v energetice  takovéto nápady  jsou spíš takové okrašlovací – asi jako kdyby  slibovali, že na každém náměstí umístí truhlíky s pelargoniemi.  Je třeba mluvit a jednat  jasně, ale lidovci nechtějí říci,  že skoncují s uhlím do tehdy a do tehdy (a případně s ropou do tehdy atd.)

Podobně jsou na tom i ostatní. Například  sociální demokrati.   Ti  píší : „Jako základní nástroj vnímáme rozvoj výstavby nových centrálních zdrojů a obnovitelných zdrojů tam, kde to bude efektivní.“ Snad to na první pohled vypadá celkem neškodně, ale ono je hlavním úkolem rychle  snižovat emise CO2.  V této situaci je neurčitý socialistický slib úplně na nic. Navíc mohou kdykoli říci, že zavádění obnovitelných zdrojů nebylo efektivní, tak se to nepodpořilo. A víceméně stejnou písničku hudou i autoři  komunistického programu: „Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů, ale bez zvýšení výdajů na jejich podporu“. A do pasti opatrné krotkosti nám spadli i Piráti, kteří  říkají  „Snížíme závislost ČR na fosilních palivech: Zejména snížíme plýtvání uhlím v zastaralých uhelných elektrárnách.“ Říkat, že snížíme plýtvání, když je nezbytností prostě s uhlím ( a posléze i s ropou) skončit, je fakt hodně málo!

Přijde mi, že hnutí  ANO je se svým programem  o ždibek  lepší než ti ostatní průměrní. Mají v programu přece jen jasnější vyjádření: „ Výrobu elektrické energie zajistíme mixem zdrojů, který bude založen na rostoucím podílu jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů a naopak postupném poklesu hnědouhelných elektráren.“ Nebo „Nedopustíme prolomení těžebních limitů po roce 2020 na dole ČSA.“  Také  slibují, že budou  všechny  spotřebitele energie, včetně občanů, maximálně motivovat ke snižování spotřeby energií  (snižování energetické náročnosti výrob, zateplování budov, podporou  decentrálních obnovitelných zdrojů atd.). , současně však slibují levnou energii a hodně energie. Jak to jde dohromady? Možná Anaři hodlají vyhlásit nějakou  Lotynku pro toho, kdo přejde z uhlí na slunce?

Vrchní příčky

Na druhé místo zařazuji TOP 09, která má  v programu dokonce odstaveček nazvaný „Klimatická změna“. Hned v první větě se tam praví,  že „omezení emisí skleníkových plynů považujeme za velmi důležité“. Konkrétní řešení moc nerozebírají, ale  výslovně slibují, že prosadí  „ enegetický mix s postupným utlumováním provozu uhelných elektráren a navyšováním podílu obnovitelných zdrojů.“ Taky by to mohlo být konkrétnější, ale  aspoň neříkají „když tak“,“možná“ nebo „jestli to vyjde“. Také  doporučují  Energetické úspory, i když stejně jako Ano neříkají moc o tom, jak to provedou.

Na špici jsou Zelení, což se asi čekalo, nicméně  ani z jejich programu  nesálá jednoznačný revoluční elán.  Zelení mají program velmi obsáhlý,  detailní, a propracovaný, ale chvílemi se mi zdálo, že i oni zvolili strategii, že nebudou nikoho znepokojovat, a všechno řeknou tak nějak spíš diplomaticky.  Z  hlediska ochrany klimatu je již dlouho otázkou, zda je rozumné, když Zelení  odmítají  jadernou  energetiku.  Ale  kdo ví, jednou možná se obejde svět bez jádra i bez uhlí.

Zelení mají v programu  antifosilní zákon, investice do moderních technologií, energeticky soběstačné domy a obnovení práce České energetické agentury. Je tam podpora pro větrníky, postavené s majetkovou účastí obcí. Nenašel jsem tam výslovně  ekologickou daňovou reformu, jen penalizaci nízkoúčinné výroby proudu z uhlí a také  „posilování ekologických daní“.

Možná by měl být ten program razantnější, vzhledem k pokročilé situaci, v níž jsme, ale ve srovnání s ostatními si Zelení to první místo  nejspíš zaslouží.

Snad bych ještě dodal, že jsem sestavoval žebříček top-ten, neboli deseti stran a četl jsem programy pouze pro letošní volby. Pokud jde o další strany,  u  SPD jsem  nic o klimatu nenašel (??) a strana STAN by mi bývala vyšla někam mezi ty horší  prostřední. Ty další už jsem nečetl.

Česká televize: zase vedle!

K posouzení klimatických programů stran mohla přispět i Česká televize, která vysílala  celý maratón předvolebních debat, ale bohužel –  nepřispěla. Nějak jí nevyšel čas.

Sledoval jsem celou debatu z pátku 6.10., kde podle ohlášky měla proběhnout i diskuse ke změně klimatu a ratifikaci Pařížské dohody.  Nic neproběhlo. Tam, kde měla být otázka na klimatickou politiku, se nakonec (snad pro obveselení diváků) objevil „problém“ možné privatizace Budvaru !!!

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama