Reklama
 
Blog | Jiří Papoušek

„Jak se vám u nás dýchá a bádá, klimatologové?“

Zeptal jsem se několika vědců, kteří se zabývají ožehavým problémem změny klimatu,  jestli třeba nemají v Česku nějaký problém se svobodou vědeckého zkoumání  či vyjadřování.   Odpovědi níže. 

Moje otázky byly tyto:

1.Jaké to je – být takhle v ohni, zatímco vaši vědečtí kolegové z jiných oborů požívají všemožné úcty?
2.Vykonával na Vás někdo někdy nátlak s cílem přimět Vás, abyste pozměnil nebo zmírnil své vědecké klimatologické názory tak, aby lépe odpovídaly jeho politickým zájmům?
xxx

Odpovědi:

Reklama

Jan Hollan:
„Situace je o hodně vážnější, než říká IPCC“

K otázce 1: „Nejsem v pozici vědce, který musí dbát na to, aby nikoho nepopudil a nepřišel o financování svého výzkumu. Nejsem klimatolog v pravém slova smyslu (jsem vystudovaný fyzik). O celém komplexu klimatické změny jen píšu a přednáším a kvůli mé osvětové práci na mě nikdo neútočí (až na irelevantní diskutéry pod články na internetu). Asi ani na nikoho jiného v Česku v tomto oboru. Vždyť jen vysvětlujeme burcující závěry světových kapacit, vědců, kteří klimatickou změnu naplno zkoumají. Útoky těch, kterým je pravda o příčinách oteplování a jím vyvolané změny klimatu nepohodlná, míří na ně. Tady v Česku je myslím celá věc politikům i byznysmenům téměř lhostejná, nevidí v ní ani ohrožení, ani příležitost.

Je ovšem pravda, že někteří z lidí, které veřejnost bere jako experty na zprávy IPCC, mluví ještě opatrněji a vyhýbavěji než sám Mezivládní panel ve svých Shrnutích pro politické představitele. U některých to přisuzuji tomu, že nechtějí opravdu nikoho popudit, u jiných se obávám, že té či oné věci do hloubky nerozumějí, možná ani nechtějí rozumět. Je to škoda, těm světovým kapacitám, jejichž hlas by měl být i v českých médiích a na českých konferencích slyšet, tím podrážejí nohy. Situace je totiž o hodně vážnější, než naznačují zprávy IPCC. Ty představují jen určité minimum a někdy i problémy zlehčují. Zčásti i neúmyslně tím, že se neopírají o zásadní práce, publikované až po uzávěrce zpráv.

K otázce 2: Ne, nikdy. Na druhou stranu se čeští političtí představitelé o vědecké poznatky z mého oboru ani moc nezajímají. Snad to změní třeba lidé z Liberálně ekologické straně, která byla nedávno založená a která má ústup od fosilních paliv ve svém základním manifestu. Věřím, že si získá přízeň voličů, kteří dávají přednost nepohodlné pravdě před lží a klamem a snažím se jim v tom pomoci. A věřím, že pak onu nepohodlnou pravdu přijme celá politická scéna jako skutečnost i vodítko (až na antisystémové populisty, kteří doufám budou marginalizováni). Rád slušným politikům z celého spektra své znalosti a rady poskytnu i osobně (co jsem kdy napsal nebo se mnou sepsali jiní, je vše volně na internetu). Těším se na dobu, až se začnou zajímat.“

RNDr. Jan Hollan, Ph.D.
pracovník Centra pro výzkum globální změny AV ČR.
http://amper.ped.muni.cz/gw/aktivity/

xxxx

Radim Tolasz:
„Nejsem pod žádným tlakem!“

„Je docela zábavné sledovat, jak se obě strany snaží nás klimatology přesvědčit, že situaci podceňujeme nebo že přeháníme. Taková situace mě vnitřně přesvědčuje, že dělám klimatologii dobře. A proto mě to baví.
Klimatologii dělám 30 let a nezaznamenal jsem žádný osobní tlak ve smyslu, který popisujete. Asi všichni kolem mě ví, že by to nemělo smysl :-)“

RNDr.Radim Tolasz, PhD.
ČHMÚ, a český zástupce v IPCC

http://blog.aktualne.cz/blogy/radim-tolasz.php

xxxx

Alexander Ač:
„Veřejnost neví, co se opravdu děje“

„Už téměř deset let se snažím veřejně upozorňovat na společenský rozměr problému změny klimatu na blogu, přednáškách, diskuzích, různých fórech, či při výuce. Většina lidí tento problém akceptuje a vezme ho na vědomí s tím, že není v silách jednotlivce tento problém řešit. Existuje však malá skupiny lidí, která se pravděpodobně cítí být „ohrožena“ možnými řešeními tohoto problému, a tak existenci lidmi podmíněné změny klimatu popírají, zlehčují či znevažují. Někteří lidé opravdu aktivně napadají klimatology a jejich práci jim znepříjemňují, to můžeme zejména pozorovat v USA nebo například v Austrálii.
V Evropě jsou osobní útoky či výhrůžky klimatologům méně časté, ovšem i zde existuje poměrně výrazná skupina tzv. „klimaskeptiků“. Mně osobně zásadním způsobem vyhrožováno nebylo,vyjma nepříjemných osobních narážek prostřednictvím mailu či internetových diskuzí, kterých se ovšem účastním dobrovolně. Klimatolog se stává terčem útoku pouze tehdy, když veřejně upozorňuje na potřebu snižovat emise skleníkových plynů; tímto způsobem zasahuje do politického dění.
Myslím, že je možné si udržet objektivitu a informovat korektně i v dnešní situaci. člověk si musí zvyknout, že určité skupině lidé jsou jeho závěry výzkumu nepohodlné. Jiná věc je, že drtivé části populace je problém změny klimatu z velké části neznámý. „

Mgr. Alexander Ač, PhD.,
Centrum pro výzkum globální změny AV ČR

http://ac.blog.sme.sk

xxxxxxxxxxxxxx

Nu, nezapírám, že by mě hned napadaly nějaké další, doplňkové otázky. Možná  by jich bylo i víc.  
Ale to třeba až zase někdy jindy. 

 

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama