Reklama
 
Blog | Jiří Papoušek

Českotelevizní globálně oteplovací disharmonie

ČT stále ještě nenašla způsob, jak pravdivě a srozumitelně informovat o probíhajících klimatických změnách

 

Divák, který se snaží načerpat z České televize  srozumitelné a ucelené informace o tom, jak se planeta Země otepluje a jak se nám proměňuje klima, bude sotva spokojen, i kdyby koukal a sledoval od rána do večera.   ČT  totiž na nás vysílá tak naprosto nesrozumitelné a matoucí informační toky,  že se člověk neubrání pocitu, jestli to není nakonec schválně.  (Doufám, že ne!)

Z ČT přicházejí tři zásadně odlišné informační melodie.   Určitou velmi  specifickou  píseň  pějí  Události ČT,  dosti odlišný nápěv mají  publicistické pořady  jako je Horizont nebo  9o  ČT 24 a úplně jinak  zase vyznívá muzika, kterou nacházíme v notičkách na  stránkách  webu ČT 24.

Události ČT  spíše zamlčují,  než aby sdělovaly.  V tomto směru  mi dost připomínají  normalizační televizi  ( „svůj klid na práci si žádnou klimatickou změnou rozvracet nedáme“).  Prakticky to pak vypadá tak, že  globální oteplování,  asi největší problém, které mu  dnešní svět čelí,  by lidé  z Událostí řešili asi takto:  nezanedbat pitný režim   a v případě potřeby přikládat  chladivé obkládky.

Publicistické pořady jsou  o dost otevřenější, ale problém je v tom, že jsou  nezacílené a nesystematické.  Často se dozvíme např. že současné sucho a horko  podporuje a zrychluje kůrovcovou kalamitu v našich lesích, že smrkové monokultury jsou špatně. To je sice  pravda, ale ne celá.  Kde se vzalo to sucho, to už se neřeší (prostě tak nějak přišlo) a i když se vysloví  to temné sousloví  „změna klimatu“ nebo „globální oteplování“,  prakticky skoro nikdy se už nedojde k příčinám přehřívání planety, a tím pádem se ani nikdy nedojde k tomu, že chceme-li  vyřešit kůrovce, musíme (taky) řešit emise skleníkových plynů.

A konečně asi nejúplněji   a nejotevřeněji  informuje o vývoji a proměnách klimatu  web ČT 24 (doufám, že redaktorům a redaktorkám nepřivodím touto chválou nějaké nepříjemnosti).  Publikují zprávy, které vycházejí ze základního klimatického konsensu:  že globální oteplování způsobili lidé pálením fosilních paliv.  Nemají tam žádnou autocenzuru (aspoň já ji nevidím)  publikují  i  tak zvané „špatné“ zprávy, ale je  nenafukují a nebulvarizují.

Otázky, otázky, otázky 

ČT 90 řešila toto téma  naposled 8.8. pod titulkem „Extrémní vedra a klimatická změna.  A musím říci, že jako divák  jsem si odnášel docela smíšený, či přesněji zmatený dojem hned z několika prohlášení vystupujících odborníků. (Musím předeslat, že i  když to byl pořad o klimatu a také o změně klimatu, v pořadu nevystoupil  žádný klimatolog.  Na různé překvapivé výroky tak neměl kdo  zareagovat. )

Asi v 35. minutě se redaktorka zeptala  vědeckého pracovníka Ústavu globální změny Karla Klema, jestli je možné změnám klimatu,  které nastanou na konci století, ještě zabránit, anebo se jim máme jen přizpůsobit.  Klem odpovídá. „ Ty možnosti, které máme,  z hlediska ovlivnění změny klimatu už jsou poměrně velmi malé, nicméně i o to bychom se měli snažit a i zemědělství může k tomuto přispívat, ke snížení emisí skleníkových plynů, nicméně asi mnohem důležitější už je v tuto chvíli se adaptovat na ty podmínky, které nastanou…“

Pro mě  jde o tvrzení  hodně významné a hodně  překvapivé. „Možnosti ovlivnit“ jsou „velmi malé“?   Osobně se domnívám, že  mezi klimatology doposud převažuje názor, že je pořád ještě možné  udržet vzestup planetárních teplot po dvěma stupni Celsia.  ( Technicky to lze provést celkem dobře, ale chybí politická vůle.)

Než jsem stačil divácky strávit  výrok pana Klema (který je mimochodem původní profesí agronom),  situaci vygradoval   další odborník, tentokrát ředitel ČHMÚ Mark Rieder, původní profesí hydrolog.  Ten na otázku, jestli letošní vedra potvrzují předpoklady o oteplování, odpověděl, že „tvrdit, že vedra  potvrzují změnu klimatu je trošičku předčasné.“ …a že „potřebujeme mít delší časové řady, abychom mohli říci, že ta změna klimatu byla potvrzena“.  A pak ještě:  „Když jsme se o tom s kolegy bavili, došli jsme k názoru, že bychom potřebovali ještě pět nebo deset let, abychom mohli říci , že ten trend je skutečně potvrzený.“

Tento výrok je pro mě ještě o něco překvapivější, než ten předchozí. Ředitel ČHMÚ zde ( pouštěl jsem si rozhovor několikrát) v podstatě  nesouhlasí s klimatickým mainstreamem, zdá se mi.  To by si rozhodně žádalo vysvětlení, jak to myslel a jaké měl důvody. Na to už ale nepřišlo.

Z mých divácky rozporných  dojmů  nakonec vyčníval  fakt, že dva odborníci (i když ne klimatologové) si vlastně protiřečí.  Jeden (zjednodušeně) říká „už je skoro pozdě něco dělat“ a druhý říká „je ještě moc brzy vůbec  věc posoudit “, přičemž mi přijde celkem jasné, že  pokud je teď už skoro pozdě, tak že za  pět let nebo za deset let, až to tedy posoudíme, bude ještě později, možná už úplně pozdě. Ale to snad přece nechceme, ne?

Abych řekl, v čem je podle mě ta nejdůležitější chyba.  Nemyslím, že by bylo až tak chybné ptát se lidí z příbuzných oborů na názor na klimatickou změnu, bylo by ale dobré jejich překvapivé výroky nějak zdůvodnit a vysvětlit, když už se jednou v éteru objeví.  Ale  hlavně  a především si myslím, že by se vždycky mělo uvést, že  ten základní klimatologický konsensus je jasný:   globální oteplování způsobili lidé  pálením fosilních paliv, uhlí a ropy.  Podle mého přesvědčení se za uplynulých třicet let nenašel žádný rozumný důvod, proč nevěřit klimatologům v jejich základních závěrech a nevidím důvod, proč by ty závěry  měla Česká televize (bez rozumného důvodu) jakkoli zpochybňovat.

Mám obavu, že bez jasně definovaného, fakticky podloženého názoru na věc, se nikam neposuneme a z maléru, v kterém se zcela jasně nacházíme, nevybředneme.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11412378947-90-ct24

———————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama