Reklama
 
Blog | Jiří Papoušek

Energetická 1.chudoba, 2.šetrnost a 3.nemravnost

Lidé v bytových domech by mohli šetřit, ale brání jim v tom stát

V české kotlince se nám rozhořela další krize, tentokrát energetická. Setkalo se více okolností a výsledkem je prudký nárůst cen energií. Reakce? Více méně jako vždycky. Některá média a někteří politici se snaží využít situace k tomu, aby se co nejrychleji předvedli, jak zdatně a nesmlouvavě jsou ochotni se bít za našeho spoluobčana, zvláště za toho nejchudšího, který se teď ocitá – kromě chudoby povšechné – ještě v chudobě energetické.

V prudkém boji rozum nenachází uplatnění a rychle mizí ze scény.

xxx

Reklama

Debata se vede především na úrovni „Má se pomáhat všem (???) nebo jen těm, kteří to skutečně potřebují? A jak to prakticky provést??? “

Pomáhat je rozumné asi spíš těm, kdo to opravdu potřebují, s tím bychom souhlasili. Ale kdo to jsou tihle lidé, kteří to fakt potřebují? Jak je poznáme? Jsou to ti, kteří náhle musejí platit víc, než byli zvyklí,? Nebo jsou to ti, kterým hrozí zdraví nebezpečná zima? A co to je, ta zima zdraví nebezpečná?

xxx

Světová zdravotnická organizace dala v roce 2018 „doporučení, podle něhož by minimální teplota v bytě během studeného období měla být aspoň 18 stupňů“ (pro nemocné může být víc). Evropská unie žádné doporučení nedala, resp. nenašel jsem žádné takové. A naše norma, kterou stanovila vyhláška 194 z roku 2007, doporučovala teplotu v obývaných místnostech na 20 °C. Jestli platí stále, nevím.

Nemyslím, že by šlo šmahem říci, že ten, kdo má v bytě méně než 20° C, spadl do energetické chudoby. (Jsou určitě lidi, a není jich tak málo, kterým takové teploty okolo 18°C naopak vyhovují). Ale většina českých domácností bude spíš nad těmi dvaceti stupni. Někteří trochu nad dvacet, někteří víc… O těch, kteří se pohybují v  rozmezí 18-21°C , bychom mohli říci, že žijí v  energetickém normálu…? A dál? Naše spoluobčany v rozmezí 21 – 23°C bychom si mohli označit jako skupinu, která žije v ENERGETICKÉ HOJNOSTI? Nebo spíš už v NADBYTKU? A co ti nad 23°C? Ekologické centrum Veronica o takovému přetápění říká, že tito lidé žijí v ENERGETICKÉ NEMRAVNOSTI, a já bych řekl, že to docela sedí. (Samozřejmě to platí hlavně tam, kde se topí uhlím nebo plynem apod.,(přetápění sluncem neškodí…).

xxx

Bylo by tedy asi správné,  kdybychom chtěli pomoci hlavně těm, kdo nepřetápějí, drží se normy, a přesto platí moc. Já bych to tak aspoň viděl. Bohužel, v té naší krásné zemi jsme si zavedli systém, který působí přímo opačné: chudým bere a bohatým dává.

Těm, kdo by chtěli šetřit (což znamená držet se normy, pohybovat se okolo té dvacítky) český stát fakticky počítá a předepisuje vyhláškou zaplatit stovky (a mohou to být i tisíce) navíc – přičemž tento přeplatek se použije jako příspěvek na teplo těm, kteří svůj byt přetápějí!!!

Vyhláška 269/2015, která je dnes základnou pro výpočet faktury za vytápění, je postavena na principu Průměru. To se vezmou všechny byty, a zjistí se průměrná spotřeba dodaného tepla. Pokud v domě převládají obyvatelé, kteří přetápějí svůj byt – třeba až na těch pověstných 25°C a jenom jedna domácnost se drží doporučených 20°C, tak po přepočtu  lidé,  kteří mají ve svém bytě těch zdravých, rozumných a ekologicky ohleduplných 20°C, připlácejí nemalou částkou (až několik tisíc), na teploučko jejich nemravných sousedů…

Nevím o žádném politikovi, který by se tuto situaci v posledních měsících pokusil řešit.