Reklama
 
Blog | Jiří Papoušek

Jak rozhodně nedělat televizní besedu o klimatu

Nemá smysl "diskutovat" o záležitostech, které mohou rozhodnout jen skuteční odborníci-vědci z oboru

Velmi výstižný  návod, jak k věci nepřistupovat, předvedla Česká televize 20. září  v pořadu Máte slovo.

Vím, že diskuse proběhla už před časem, a že mám z hlediska aktuálnosti dost  zpoždění, ale vzhledem k tomu, že ten příklad je tak výmluvný, a problémy s klimatem (a pravdou) jsou  tak vážné,   jsem prostě neodolal, a  napsal.

Pestrý (?) výběr hostů

Podle mého úsudku problém nebyl ani tak ve způsobu, jakým moderátorka  Jílková diskusi vedla.  Nedalo by se říci, že nadržuje  jedné straně, a otázky, které kladla, byly celkem opodstatněné a rozumné.

Problém byl jednoznačně už v samotném principu pořadu.

V tomto diskusním pořadu v prvním plánu proti sobě stojí dvě tříčlenné skupiny, vzájemně si oponující.  Tentokrát se  mělo diskutovat o  problémech změny klimatu,  a případných přístupech  k nápravě problému, a my  jsme v akci  viděli skupinu „klimatičtí skeptici“ a proti nim  skupinu  „zastánci klimatické vědy“

Obsazení skupin samo bylo problematické.  Na straně skeptiků nebyli žádní vědci z oboru klimatologie. Byl tam pan Kremlik, vzděláním překladatel a profesí  provozovatel webových stránek, vedle něj stál pan  Kalenda, profesí seismolog, a také  tam byl meteorolog, pan Šálek.

Na protistraně stál pán, který zastupoval svaz zahrádkářů (?)  vedle něj byl pan Tomáš Halenka,  meteorolog a současně jediný opravdový „výkonný“ klimatolog na place; po jeho boku stál  Václav Cílek, který má sice publicisticky velmi široký záběr a zabývá se i klimatem, ale původní profesí je geolog.

Zmatená hádanice nemůže být  přínosem

No dobře, řeknete, pestrá společnost, a co má být?

Hlavním (resp. nejdůležitějším )  tématem diskuse byla otázka, zda globální oteplování způsobují lidé. Odpověď je nesmírně důležitá, protože pokud lidé nezpůsobují klimatickou změnu, pak nám nezbývá, než se pouze  přizpůsobit.  Ale pokud lidé změnu klimatu způsobují, můžeme a měli bychom se rozhodně snažit  přestat planetární klima  poškozovat, měli bychom přestat tu změnu způsobovat. První varianta odpovědi znamená pokračovat v nastoupené cestě a pálit dál vesele uhlí i ropu. Druhá cesta znamená hledat náhradu a snažit se pálení uhlí a ropy omezit a posléze ukončit.

Uvedená  diskusní společnost nemohla na tuto otázku odpovědět nějak srozumitelně a přesvědčivě, spíš naopak.  Proto si myslím, že neměla (ta otázka) vůbec padnout.  Tady nebylo kdo by  smysluplně diskutoval s kým. Kdybychom  předpokládanou diskusi pojali podle kompetencí,  tak by se všichni účastníci ptali pana Halenky, a ten by jim s pomocí pana Cílka vysvětloval, jak se věci mají. V tomto pořadu ale mají všichni stejné postavení,  kvalifikovaní i nekvalifikovaní.   A také asi nejde o vysvětlování nebo o hledání pravdy, ale spíš o to,  aby propukla nějaká ta hádka, aby si účastníci vjeli  do vlasů a bylo nějaké to vzrůšo.  Tentokrát hádka nebyla, ale aktéři se pochopitelně v ničem neshodli.  Ani my diváci jsme k ničemu nedospěli,  a debata vyzněla do ztracena.  Z pohledu laiků, sledujících televizi, měly   obě strany  argumenty, které působily docela hodnověrně. Takže, řeklo by asi hodně diváků po skončení:  „dopadlo to zase tak nějak plichtou. Zatím to pořád ještě není jasný. ..“

Ve skutečnosti to ale jasný je.  A co víc, je to naprosto jasný. A v tom je největší problém, a řekl bych, že i  největší zločin  oné  diskuse, v níž údajně máme slovo. Po stránce klimatologické je celý problém už delší dobu naprosto uspokojivě vyřešený, a ČT se tady tváří, jako že je  nějaký důvod k debatě a že v této debatě se „hledá pravda“.

Samozřejmě,  věda není nikdy ukončená, pořád se vyvíjí, pořád probíhají nějaké diskuse.  Ale v tomto bodu, kdy my – lidstvo se rozhodujeme, co dělat, jsou klimatologové zajedno v názoru, že rozhodující podíl na proměňujícím se klimatu mají lidé a to naše již zmiňované pálení fosilních paliv. A ačkoli i ve světové klimatologii existují nějací  skuteční pochybovači a „skeptici“, je jich velmi málo.  Podle počtu publikovaných článků v odborných časopisech se uvádí, že 97 % vědců stojí za názorem, že viníkem změn je lidstvo samo. Stejný názor vyjadřuje i  Mezivládní panel pro klimatickou změnu při OSN, a vědecké týmy prakticky ze všech univerzit na celém světě.

Ve skutečnosti tedy už neprobíhá  žádná vědecká debata, natožpak aby to byl nějaký názorově vyrovnaný zápas.  Opravdoví klimatologové se mezi „klimaskeptiky“ nevyskytují.  (Možná i proto ČT nenašla žádného klimatologa na „klimaskeptickou“ stranu. Prostě takový u nás už není,  a televizní produkční museli využít  jednoho „píáristu“ a jednoho seismologa?)

Méně show, více diskuse?

Podle mého pevného přesvědčení je v bodě, o který nám tu jde, názorová vědecká převaha zcela přesvědčivá  a nevidím vůbec žádný důvod, proč klimatologům nevěřit.  A i když jistě souhlasím  s tím, že se věda vyvíjí, že možná se některá zjištění budou zpřesňovat, my, máme-li  špetku rozumu v hlavě, musíme jednat podle jejich současných doporučení. Což znamená, mimo jiné, určitě emise skleníkových plynů omezovat.

Česká televize by v tomto směru  mohla být užitečná a přijít s diskusemi, které celý problém posunou k nějakému dobrému  řešení.  Nesnažit se hloupě  a nesmyslně otevírat debatu tam, kde se  v podstatě žádná smysluplná  ani nedá vést, a debatovat o užitečných věcech. V případě pořadu „Máte slovo“ by to mohla být například debata tří levicových ekonomů, proti skupině tří pravicových ekonomů, přičemž by se diskutovalo o tom, kudy vede nejschůdnější a nejméně bolestivá cesta k záchraně toho, co ještě z normálního klimatu zbývá.  Možná by to nebylo až tak veselé, ale o to užitečnější.


https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/218411030520025

 

 

 

 

 

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama