Reklama
 
Blog | Jiří Papoušek

Německý pokus o novou ekonomiku na těžce zkoušené planetě

Pokud by naši sousedi uspěli ve snaze o klimaticky vstřícnější hospodaření, mohli by se stát vzorem pro celý svět

Nejsme to jenom my, Češi, kdo zíráme na Německo s hlubokým zájmem a upřímnou zvědavostí, co že to z té jejich nové vlády nakonec vyleze. Bude německá vláda opravdu tak zelená, jak slibuje, a bude schopna splnit všechny sliby hlavně v oblasti ochrany klimatu? Tak se ptají komentátoři po celém světě. Někdo si myslí, že vláda bude zelená, protože v ní  budou sedět Zelení. Někdo jiný si zase myslí, že to nestačí, protože sliby jsou sliby a uhelně-ropná lobby zná cestičky a způsoby, jak si své výdělky zachovat a nekrátit.

A co zdroje, jsou?

Pokud jde o můj názor, já bych si taky  nebyl jistý, že bude vláda vládnout tak strašně zeleně. Významnou překážkou mohou být pochopitelně Liberálové, kteří obsadili ministerstvo financí, a s nimiž se pro roli určité brzdy počítá, ale budou tam i lidé z SPD, ti budou nakonec rozhodovat o tom, jak rychle a jak daleko se půjde. Vláda vyslovila veřejně také různé sliby, ve vládním programovém prohlášení i jinde. Některé tyto sliby směřují k ochraně klimatu a přebudování ekonomiky, ale jiné zase jako by mířily někam jinam. Dva velmi důležité sliby jsou tyto:

1) Nebude se vůbec hýbat s daněmi.

Reklama

2) Nebudou se půjčovat žádné další peníze.

Řekněme, že jsou to za normálních okolností docela ospravedlnitelné až sympatické sliby. Jenže, když chcete přebudovat ekonomiku, mohou vám takové závazky přinášet úplně zásadní  problémy. Jak měnit chování podniků, nemají-li se měnit  daně? Jak chcete masivně investovat do obnovitelných zdrojů, když ty peníze, které na to potřebujete, nejste ochotni získat ani z nových nebo upravených daní, a ani si je nechcete půjčit? Nová vláda chce ukončit využívání uhlí a zvýšit podíl čisté energie na 80% v roce 2030.  Ale k uskutečnění tohoto záměru bude Německo podle odhadu internetového Portálu Politico potřebovat 50 – 60 miliard euro ročně.

Když tedy stát nebude mít žádné zvláštní zdroje, co podnikne, diví se mnozí. Je možné financovat celou pro-klimatickou revoluci ze soukromých zdrojů? Anebo to už je zase situace, kdy pěkné plány zůstanou nenaplněny?

Anebo jiné nástroje

Nevím, ale úplně beznadějné to snad ještě není. Samozřejmě nějaké peníze ve státním rozpočtu k dispozici vládě budou, taky lze čekat soukromé investice do obnovitelných zdrojů, pokud se vládě podaří vytvořit dostatečně lákavé podmínky. Podpora by nemusela být až tak velká, protože v provozu by obnovitelné zdroje už měly být ekonomicky úspěšnější než fosilní  konkurence. A vláda má také možnost využívat různé pobídky, překážky, či regulace. Může dojít na normy, příkazy a zákazy. Tak, jak to dělal  Barak Obama, když mu republikáni zablokovali uhlíkovou daň.

Vláda může například použít normy na nějaké maximálně přípustné emise, může  také například zvýšit  poplatky z těžby nerostů včetně uhlí atd.  Může  usměrnit i banky, které nadále investují do fosilních zdrojů (např. do nových ropných nalezišť), a fakticky tak financují další zhoršování klimatické situace.  Stát by možná mohl takové investice zakázat jako ohrožující bezpečnost země, a pokud by toto udělat nechtěl, mohl by banky postihnout jinak, například jim nařídit, že musí – vzhledem k rizikovosti dotyčných operací – silně navýšit svoje rezervy.

Naděje

Podle mého soudu je nepochybným benefitem pro skutečné úsilí o klimaticky příznivou ekonomiku fakt, že Zelení budou mít propojené ministerstvo hospodářství s ministerstvem pro klima. Za takové situace bude možné dělat vyvážená, promyšlená rozhodnutí tak, aby odpovídala potřebám jak životního prostředí, tak ekonomiky. Pokud budou v stejném duchu spolupracovat i ostatní ministerstva, (ano, pokud budou všichni táhnout za jeden provaz), a pokud se podaří udržet přízeň veřejnosti, naděje tu je. Konec konců, o klimatické přestavbě nemluví jen Zelení. I předseda FDP a ministr financí Lindner řekl, že považuje za svůj úkol transformaci umožnit.

Taky doufám, že Němci nejsou Babiš nebo Havlíček, aby ve vládě nebo na veřejnosti plácali, co se jim právě v tu či onu chvíli hodí a na druhý den se k tomu už zase nehlásili.  

https://www.politico.eu/article/germany-climate-minister-green-economic-miracle/